Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - Eylül Cilt: 5, Sayı: 3, Eylül 2015

BOZOK TIP DERGİSİ - HAZİRAN Cilt: 5, Sayı: 3, Haziran 2015
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.Kırıkkale Bölgesinde Yaşayan Gebelerde Hepatit B ve Hepatit C Seropozitiflik Oranları

Zeynep ÖZCAN DAĞ, Serdar GÜL, Yüksel IŞIK, Özlem Banu TULMAÇ, Yavuz ŞİMŞEK

Sayfa No: 1-4 [ÖZET] - [PDF]

2.Üniversite Gençliğinde Yeme Bozukluğunun Yordayıcıları Olarak Benlik Saygısı ve Beslenme Eğitiminin Ortoreksiya Nervoza Gelişmesi Üzerine Etkisi

Aliye ÖZENOĞLU, Gökhan DEGE

Sayfa No: 5-14  [ÖZET] - [PDF]

3.Perikardiyal Kistler: Cerrahi Tedavi Almış 15 Olgunun Analizi

Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY, Banu YOLDAŞ, Esra YAMANSAVCİ ŞİRZAİ, Mehmet ÜNAL

Sayfa No: 15-19 [ÖZET] - [PDF]

4.2008 - 2013 Yılları Arasında Hastanemizde Gerçekleşen Adölesan Doğumların Değerlendirilmesi

Hasan Onur TOPÇU, Nazlı AKSOY, Selçuk ERKILINÇ, Seda TOPÇU, Sabri CAVKAYTAR, Nuri DANIŞMAN, Yaprak ÜSTÜN, Halil İbrahim YAKUT

Sayfa No: 20-25 [ÖZET] - [PDF]

5.Amasya Bölgesinde Hastaneye Başvuran Bireylerde Vitamin D Düzeyleri

Zeynep Hülya DURMAZ, Aslıhan Dilara DEMİR, Meral TİRYAKİ, Namık DELİBAŞ

Sayfa No: 26-32 [ÖZET] - [PDF]

6.Tiroidektomi Olgularımızın Retrospektif Analizi

Yılmaz POLAT, Bekir SARICIK, Saim BERÇİN, Yavuz Savaş KOCA, Hilal Türkben POLAT

Sayfa No: 33-36 [ÖZET] - [PDF]

7.Geriatrik Yaş Grubunda Alt Gastrointestinal Sistem Biopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Serdar YANIK, Zeynep Tuğba ÖZDEMİR, Ayşe Neslin AKKOCA, Akın ÇAM, Edip Erdal YILMAZ, Süleyman SAYAR, Mustafa ÇALIŞKAN, Suphi VEHİD

Sayfa No: 37-41 [ÖZET] - [PDF]

8.Meme Kitlelerinin Tanısında Ultrasonografi Eklenmesinin Değeri

Erdal UYSAL, Mesut SİPAHİ, Hasan BAKIR, Mehmet DOKUR, A. Mehmet İKİDAĞ, O. Ahmet GURER, Başar AKSOY, M. Fatih YÜZBAŞIOĞLU

Sayfa No: 42-46 [ÖZET] - [PDF]

9.Pelvik İnflamatuar Hastalıkta Genç Yaş Baskınlığı İleri Yaş Lehine Değişiyor mu?

İsmail Burak GÜLTEKİN, Orhan ALTINBOĞA, Elif AKKAŞ YILMAZ, Banu SEVEN, Nihan GÜNERİ DOĞAN, Tuncay KÜÇÜKÖZKAN

Sayfa No: 47-50 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME

11.İnce Barsak Tıkanıklıklarında Teşhis ve Tedavi

Okan Murat AKTÜRK, Yeliz AKTÜRK, İhsan AYDOĞAN

Sayfa No: 51-54 [ÖZET] - [PDF]


OLGU SUNUMU

13.Normal Basınçlı Hidrosefalinin Neden Olduğu Paroksismal Atriyal Fibrilasyon Olgusu

Sabri Onur ÇAĞLAR, Fatma ERDEM, Şule Aydın TÜRKOĞLU

Sayfa No: 55-57 [ÖZET] - [PDF]

14.Çapraz Bacak Flebi Uygulamalarımız ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Emre YURDAKUL, Fatih KARAASLAN, Mahmut MUTLU

Sayfa No: 58-61 [ÖZET] - [PDF]

15.Metoklopramid Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Distonili Bir Olgu

Nesrin HELVACI YILMAZ, Lütfü HANOĞLU

Sayfa No: 62-64 [ÖZET] - [PDF]

16.İki Olgu Sunumu ile Primer Retroperitoneal Kist Hidatik

Murat AKICI

Sayfa No: 65-68 [ÖZET] - [PDF]

17.Solunum Fonksiyon Testinde Fiks Obstruksiyona Neden Olan İntratorasik Dev Guatrlı Olgunun Sunumu

Savaş GEGİN, Deniz ÇELİK

Sayfa No: 69-72 [ÖZET] - [PDF]

18.Yalnızca Medikal Tedavi İle Düzelen Multiple İntrarenal Apse Olgusu

Serdar GÜL, Birgül KAÇMAZ, Mikail İNAL, Muhammet GÜLHAN, Kenan ECEMİŞ

Sayfa No: 73-76 [ÖZET] - [PDF]

19.Dumb-Bell Pleomorfik Adenom

Mansur DOĞAN, Mustafa Fatih ERKOÇ, Saim YÜCE, Kerem POLAT, Suphi MÜDERRİS

Sayfa No: 77-80 [ÖZET] - [PDF]

20.Nazal Kavite Kaynaklı Respiratuvar Epitelyal Adenomatiod Hamartom; Bir Olgu Sunumu

Ercan KAYA, Mehmet Özgür PINARBAŞLI, Müberra PEHLİVAN, Melek Kezban GÜRBÜZ, Mustafa AÇIKALIN

Sayfa No: 81-84 [ÖZET] - [PDF]


© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 676,818 Tekil Ziyaretçi