Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.2.97-99

Halka (ring) şekilli lateral meniskus yapısı çok sık rastlanılan bir morfolojik varyant olma- makla beraber etiyolojisi halen netlik kazanmamıştır. 38 yaşında erkek hasta kliniğimize sağ diz ağrısı ve dizinde mekanik kilitlenme şikâyeti ile başvurdu. Manyetik rezonans görüntüleme ile diskoid yapılı lateral meniskuste mevcut bir kova sapı yırtığından şüphelenilerek artroskobi planlanan hastanın, artroskobik değerlendirilmesinde lateral meniskusun halka şekilli olduğu tespit edildi. Bu durum diskoid meniskus varlığı gibi değerlen- dirilerek tedavi edildi. Halka şekilli meniskus yapısının, diskoid meniskusun dördüncü bir varyantı olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Lateral meniskus, Halka şekil, Discoid meniskus

A ring-shaped lateral meniscus is an uncommon morphological variant, and its etiology remains unclear. A 38-year-old male was admitted to our institution complaining of right knee pain and locking. Magnetic resonance imaging suggested a bucket-handle tear in the medial meniscus and a discoid lateral meniscus. On arthroscopic evaluation, however, a ring-shaped lateral meniscus was detected in the lateral compartment. The lesion was saucerized as if it were a discoid meniscus. We believe that a ring-shaped meniscus is a rare fourth variant of a discoid meniscus.

Key words: Lateral meniscus, Ring-shaped, Discoid meniscus

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,289 Tekil Ziyaretçi