Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.2.65-68

Safra kesesinin primer skuamöz hücreli karsinomu oldukça nadirdir. Tüm malign safra kesesi tümörlerinin yaklaşık %0,5-12‘sini oluşturmaktadır. Az görülmesine rağmen prognozu oldukça kötüdür. Etiyolojide kolelitiazis başta olmak üzere birçok neden üzerinde durulmaktadır. Klinik belirtileri non spesifiktir. Genellikle benign safra kesesi hastalığı nedeni ile opere edilen hastalarda tesadüfen Saptanmaktadır. Bu makalede ksantogranülomatöz kolesistit nedeni ile opere edilen, 66 yaşındaki kadın hasta sunulmaktadır. Histopatolojik incelemede, safra kesesinde primer keratinize skuamöz hücreli karsinom saptanmıştır. Olgu nadir görülmesi nedeni ile sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Skuamöz hücreli karsinom, Safra kesesi, Kolelityazis

Primary squamous cell carcinoma of the gallbladder is very rarely seen and it compromise of 0,5-12 % of all malignant gallbladder tumors. Although rarely seen ,prognosis is quite poor. İt has been thought that  there are many causes, mainly cholestasis in its etiology. Clinical symptoms are non-specific. Generally, it is detected. incidentally in patients who underwent operation because of benign gallbladder disease. This article is presented a 66-year-old female patient with chronic cholelithiasis who was operated due to xanthogranulomatous cholecystitis. İn histopathologic examination, primary keratinizing squamous cell carcinoma  of  the gallbladder was detected. This case was presented because of its rarity.

Keywords: Squamous cell carcinoma, Gallbladder, Cholelithiasis

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,260 Tekil Ziyaretçi