Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.2.56-64

Kardiyopleji tipinin seçimi konusunda bir fikir birliği olmamasına rağmen, kombine antegrad ve retrograd izotermik kan kardiyoplejisi kullanılmasıyla açık kalp ameliyatı sırasında yeterli miyokardiyal koruma sağlanabilir. Pompayla uygulanan retrograd kardiyoplejinin cerrahi manipulasyon esnasında basınç artmasına bağlı olarak zararı olabileceğinden, retrograd kardiyoplejik solüsyonunun yer çekimine bağlı pasif infüzyonu tercih edilebilir. Günümüzde hiperkalemik kardiyopleji altın standart olarak kullanılmaktaysa da, depolarize arrest sağladığından aşırı sodyum ve kalsiyum yüklenmesine bağlı zararlı etkileri de vardır. Ancak, nondepolarize kardiyak arrest sağlayacak ideal kardiyopleji yöntemi gelişinceye kadar Koşuyolu Kalp Merkezi tarafından modifiye edilen izotermik hiperkalemik kardiyopleji solüsyonu kullanılmaya devam edilebilir.

Anahtar kelimeler: İzotermik, Kardiyoplejisi, Kan, Kristaloid, Antegrad, Retrograd.

Although there is no consensus regarding the selection of cardioplegia type, adequate myocardial  protection may  be  offered by  antegrade  and  retrograde  combined  use of isothermic blood cardioplegia during open heart surgery. Delivery of retrograde cardioplegia with a volume pump may be harmful due to increased pressure during the surgical manipulation. Thus, passive continuous infusion of retrograde cardioplegic solution by  gravitational force  alone  should  be  preferred.  Nowadays,  even  though hyperkalemic cardioplegia  is  being used as the gold standard mondial; it has also harmful effects associated with ionic imbalance involving sodium and calcium overload of the myocyte induced by depolarization of the cell membrane. However, until the development of an ideal cardioplegic method providing nondepolarized cardiac arrest, isothermic hyperkalemic cardioplegia (modified by Koşuyolu Heart Center) may be used.

Key words: Isothermic, Cardioplegia, Blood, Crystaloid, Antegrade, Retrograde.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,249 Tekil Ziyaretçi