Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.2.51-55

Romatizmal hastalıklar kas iskelet sistemi ile birlikte farklı organ ve sistem tutulumuna se- bep olabilmektedir. Hastaların bir kısmı kas iskelet semptomlarından önce akciğer, böbrek, göz gibi diğer organ ya da sistem tutulumlarına ait şikayetler ile kliniklere başvurabilirler. Göz tutulumu, hastalığın ilk belirtisi olabileceği gibi hastalığın seyrinde de gelişebilir.  Romatizmal hastalıklar gözün tüm tabakalarını tutabilir. Basit bir konjonktivit tablosundan görmenin kaybına kadar geniş bir yelpazede göz tutulumu olmaktadır. Bu hastalıklarda üveit, keratit, episklerit, sklerit ve anterior iskemik optik nöropati gibi oküler inflamasyon bulguları görülmektedir. Hastalığın uygun tedavisi ile bu tutulumların önüne geçilebilmek- tedir. Ancak tedavide kullanılan ilaçların oküler ve sistemik toksik etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle tanı anından itibaren tedavi ve takip sürecinde, romatolog ve göz hekimlerinin koordineli çalışması gereklidir.

Anahtar kelimeler: Romatizmal hastalıklar, Üveit, Sklerit

Rheumatic diseases  may lead to involvement of different organ systems other than the musculoskeletal system . Some patients may apply to the clinics with the complaints about the other systems like lung, kidney and eye, even before the  musculoskeletal symptoms have appeared. Eye involvement may be the first symptom or it could develop in the course of the disease. Rheumatic diseases may involve all layers of the eye and result in a broad spectrum of vision disorders, from a simple conjunctivitis to complete loss of sight. Patients may have ocular inflammatory findings such as uveitis, scleritis or ceratitis. Both the rheumatic diseases and the drugs used for ocular involvement have ocular or systemic adverse effects. The eye involvement of the disease can be avoided with proper treatment. However, the drugs used in the treatment have ocular and systemic toxic effects by themselves. Therefore, the rheumatologists and ophtalmalogists should work in coordination both on treatment and follow-up process right after the moment of diagnosis.

Keywords: Rheumatic diseases, Uveitis, Scleritis

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,241 Tekil Ziyaretçi