Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ1-8 TALUS KUBBESİ OSTEOKONDRAL LEZYONLARININ TRANSMALLEOLAR MOZAİKPLASTİ TEKNİĞİ İLE TEDAVİSİ

TALUS KUBBESİ OSTEOKONDRAL LEZYONLARININ TRANSMALLEOLAR MOZAİKPLASTİ TEKNİĞİ İLE TEDAVİSİ

Treatment of Talar Dome Osteochondral Lesions Using Transmalleolar Mosaicplasty Technique

Zekeriya Öztemür, Okay Bulut, Mehmet Vakıf Keskinbıçkı, Hayati Öztürk, Gündüz Tezeren
Murat Korkmaz

ÖZET

Amaç: Mozaikplasti dizde olduğu gibi diğer eklemlerde de uygulanabilen etkili ve güvenli bir tekniktir. Sunulan çalışmanın amacı Bristol evre III -IV talar kubbe lezyonlarının transmalleolar osteotomi ile yapılan mozikplasti sonuçlarının değerlendirmektir.

Hastalar ve Metod: Transmalleolar mozaikplasti işlemi yapılan sekiz erkek biri kadın toplam dokuz olgu çalışmaya alındı. Olguların yaş ortalamaları 38.6 yıldı (24-52 yıl). Olguların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası; istirahat ağrısı, gece ağrısı, aktivite ağrıları görsel analog skala (VAS 1-10) ile 1-4 arası memnuniyet skoru (4: mükemmel, 3: çok iyi, 2: iyi, 1 kötü), ve ameliyat sonrası eski işine veya spora dönüşü (1-3) değerlendirildi.

Bulgular: Olguların ortalama 21.8 ay (3 - 42 ay) takip süresi sonunda; ameliyat öncesi ve sonrası ortalama istirahat ağrısı, gece ağrısı ve aktivite ağrıları arasındaki fark anlamlı bulundu. Olguların hepsinde memnuniyet skoru mükemmel ya da çok iyiydi.

Sonuç: Transmalleolar teknikle mozaikplasti işlemi evre III -IV. lezyonlar için etkili ve güvenli bir tedavi yöntemidir.

Anahtar kelimeler: Talus; Mozaikplasti, Talar kubbe lezyonları, Transmalleolar osteotomi.

ABSTRACT

Objective: Mosaicplasty is an effective and safe technique which can be applied to other joints as well as knee. The aim of the study was to evaluate the results of mosaicplasty performed with transmalleolar osteotomy in patients with talar dome lesions of Bristol stage III-IV.

Patients and Methods: One female and eight male patients (nine cases in total) who were operated using transmalleolar mosaicplasty were included. Average age was 38.6 years (24-52 years). Preoperative and postoperative rest pain, night pain, and activity pain were evaluated via Visual Analog Scale (VAS 1-10); satisfaction score (1-4 ) and returning back to job or sports activity after operation (1-3) were assessed.

Results: At the end of averagely 21.8 month (3-42 months) of follow-up period, differences between average preoperative and postoperative rest pain, night pain and activity pain (P values were p=0.007, p=0.043, and p=0.006 respectively) were found to be significant. Satisfaction score was excellent or very well for all cases.

Conclusion: Mosaicplasty procedure with transmalleolar technique is an effective and safe treatment method for stage III-IV lesions.

Key words: Talus; Mosaicplasty; Talar dome lesions; Transmalleolar osteotomy

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,915 Tekil Ziyaretçi