Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - Haziran Cilt: 5, Sayı: 2, Haziran 2015

BOZOK TIP DERGİSİ - HAZİRAN Cilt: 5, Sayı: 2, Haziran 2015
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.Adrenal İnsidentalomalı Hastalarda Metabolik Parametreler

Elif TURAN, Mustafa KULAKSIZOĞLU, Feridun KARAKURT, Ahmet KAYA

Sayfa No: 1-3 [ÖZET] - [PDF]

2.Derin Ven Trombozunda Total Kolesterol Ve Trigliserid Seviyelerinin Araştırılmasının Önemi

Meral EKİM, Yunus Keser YILMAZ, Hasan EKİM, Zeynep Tuğba ÖZDEMİR

Sayfa No: 4-9  [ÖZET] - [PDF]

3.Şizofreni Hastalarında Ve Birinci Derece Yakınlarında Obsesif Kompulsif Semptomların Araştırılması

Ali İrfan GÜL, Yıldırım B. DOĞAN

Sayfa No: 10-15 [ÖZET] - [PDF]

4.Diabetik Hastalarda Bel Ve  Boyun Çevresi Ölçümü İle Glukoz, Lipid Ve Hba1c Parametreleri Arasındaki İlişki

Elif TURAN, Bülent SAVUT, Mustafa KULAKSIZOĞLU, Mehmet UYAR, Yasar TURAN, Ahmet KAYA

Sayfa No: 16-18 [ÖZET] - [PDF]

5.Göğüs Cerrahisinin İlgi Alanları: Anket Çalışması

Şener YILDIRIM, Bayram METİN, Eylem YILDIRIM

Sayfa No: 19-23 [ÖZET] - [PDF]

6.Hipertansif Hastalarda Nabız Basıncı Aralığı İle Sol Ventrikül Diastolik Fonksiyon İlişkisi

Hüseyin EDE, Mehmet Ali DERYA, İsa ARDAHANLI, Onur AKGÜN, Ali Rıza ERBAY

Sayfa No: 24-30 [ÖZET] - [PDF]

7.İnme, Hipertansiyon Ve Beyin Yarıküresi Arasındaki İlişki

Nermin TANIK, Savaş SARIKAYA, Asuman ÇELİKBİLEK, Yurdanur AKYÜZ

Sayfa No: 31-34 [ÖZET] - [PDF]

8.Kontakt Dermatitli Olgularda Yama Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Bilge BÜLBÜL ŞEN, Emine Nur RİFAİOĞLU, Özlem EKİZ, Tuğba ŞEN, Asena Çiğdem DOĞRAMACI

Sayfa No: 35-40 [ÖZET] - [PDF]

9.Pediatrik Ürolojik Cerrahide Kaudal Epidural Blok Uygulaması; 5536 Olgu Deneyimi

Mine AKIN, Sibel SAYDAM, Gülsen KESKİN, Sengül ÖZMERT, Yeşim ŞENAYLI, Devrim Tanıl KURT, Feyza SEVER, Atilla ŞENAYLI

Sayfa No: 41-45 [ÖZET] - [PDF]

9.Postmenopozal Kanaması Olan Hastalarda Endometrial Biyopsi Öncesi Anksiyete Ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirlenmesi

Özhan ÖZDEMİR, Mustafa Erkan SARI, Deha Denizhan KESKİN, Gizem ÖZCANLI, Cemal ATALAY

Sayfa No: 46-50 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME

11.Romatizmal Hastalıklarda Göz Tutulumu

Kadir KIRBOĞA, Mehmet UÇAR, Ümit SARP, Mustafa Kemal ARICI

Sayfa No: 51-55 [ÖZET] - [PDF]

12.İzotermik Hiperkalemik Kan Kardiyoplejisinin Myokard Korunmasında Önemi

Hasan EKİM, Yunus Keser YILMAZ, Meral EKİM

Sayfa No: 56-64 [ÖZET] - [PDF]


 OLGU SUNUMU

13.İntraoperatif Konsültasyon İle Tanı Alan Safra Kesesinin Primer Skuamöz Hücreli Karsinomu

H. Müzeyyen ASTARCI, Gülan AKTAŞ,  Gülzade ÖZYALVAÇLI, Hüsna BAYRAKDAR

Sayfa No: 65-68 [ÖZET] - [PDF]

14.Primer İşitsel Nöropati: Vaka Sunumu

Murat ŞEREFLİCAN, Tuğçe ŞİMŞEK, Veysel YURTTAŞ, Fatih RÜZGAR, Mustafa DİLEK, Sevil Bilir GÖKSUGÜR

Sayfa No: 69-74 [ÖZET] - [PDF]

15.Statine Bağlı Rabdomiyoliz: Olgu Sunumu

Tekin YILDIRIM, Hüseyin EDE, Zeynep Tuğba ÖZDEMİR, Elif BÖREKÇİ

Sayfa No: 75-79 [ÖZET] - [PDF]

16.Non Travmatik Akut Posterior İnterosseöz Sinir Kompresyon Sendromu: Olgu Sunumu

Gökhan EVCİLİ, Hakan AK, Muhammet Nur ÖĞÜN, Pelin YILDIRIM, İsmail GÜLŞEN, Tugay ATALAY, Nermin TANIK

Sayfa No: 80-83 [ÖZET] - [PDF]

17.Nörofibromatozis Tip 1’de Kalp Tutulumu

Zehra KARATAŞ , Sevil BİLİR GÖKSÜGÜR, Mervan BEKTAŞ, Sıddıka HALICIOĞLU, Emine DEMİRBAŞ ÇAKIR, Nadir GÖKSÜGÜR

Sayfa No: 84-89 [ÖZET] - [PDF]

18.Perinatal Tesitis Torsiyonu: Vaka Sunumu

Dilek SARICI, Mustafa Ali AKIN, Selim KURTOĞLU, Ali YIKILMAZ, Ghaniya DAAR EDE, Serdar Ümit SARICI

Sayfa No: 90-92 [ÖZET] - [PDF]

19.Sol Siyatalji İle Başvuru Gösteren Presakral Anevrizmal Kemik Kisti: Olgu Sunumu

Hakan AK, Ergin ARSLAN, Tugay ATALAY, Halil İbrahim SERİN, İsmail GÜLŞEN, Hasan BÖREKCİ

Sayfa No: 93-96 [ÖZET] - [PDF]

20.Semptomatik Halka Şekilli  Lateral Meniskus: Vaka Sunumu 

Fatih KARAASLAN, Sinan KARAOĞLU

Sayfa No: 97-99 [ÖZET] - [PDF]


© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 676,845 Tekil Ziyaretçi