Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK Cilt: 2, Sayı: 3, Aralık 2012

BOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK Cilt: 2, Sayı: 3, Aralık 2012 (Tam metni için tıklayınız)

ORJİNAL ÇALIŞMA

1. Rekürren Aftöz Stomatitli Hastalarda Serum Vitamin B 12, Ferritin ve Folat Düzeylerinin İncelenmesi

Arzu Ataseven, Perihan Öztürk, Ergül Kurutaş - Sayfa no: 1-6

2. Diz Osteoartritli Hastalarda İntraartiküler Hyaluronik Asit İle İntraartiküler Tenoksikamın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Levent Büyükpatır - Sayfa No: 7-10

3. Koksartroz Olgularında Total Kalça Artroplastisi Klinik ve Radyolojik Erken Dönem Sonuçları

Yenel G. Bilgetekin, Ramazan Akmeşe, Çetin Işık, Osman Tecimel, Murat Bozkurt - Sayfa No: 11-21

4. Total Kalça Protezinde Spinal Ve Genel Anestezinin Değerlendirilmesi

Özcan Güner, Ziya Kaya, Mustafa Süren, Hakan Tapar - Sayfa No: 22-28

5. Sol Penetran Torakoabdominal Travmada Diagnostik Laparoskopinin Kullanımı:141 Hastanın Analizi

Murat Sarıçam, Gülay Sarıçam, Bayram Metin, Gökhan Karaca - Sayfa No: 29-32

6. Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilerarası İlişki Düzeylerinin Belirlenmesi

Emine Ekinci, Kübra Güngörmüş, Göknur Topçu, Ebru Kerek - Sayfa No: 33-38

DERLEME

7. Tip 2 Diabetes Mellitus ve Tarçın

Fatma Nur Bingöl, Gamze Akbulut - Sayfa No: 39-46

OLGU SUNUMU

8. Hamile Kadında Spinal Anestezi Sonrası Büllöz Lezyon

Hakan Tapar, Ömer Erkan Yapça - Sayfa No: 47-50

9. Bilateral Torakotomi Ve İntratorasik Resüsitasyon Uygulanan Travma Olgusu

Bayram Metin, Serkan Kaya, Halil Tözüm, Fatih Selvi, Murat Sarıçam, Yunus Keser Yılmaz - Sayfa No:51-54

10. Akciğer Kist Hidatiğinin Komplikasyonu Plevral Kist Hidatik: Olgu Sunumu

Bayram Metin, Nejdet Genç, Olgun Kadir Arıbaş, Emel Türk Arıbaş - Sayfa No:55-58

11. Nadir Bir İskelet Displazisi: Piknodizostozis

Nesibe Akyürek, Mehmet Emre Atabek, Beray Selver Eklioğlu, Sevil Arı Yuca  - Sayfa No:59-61

12.  Lomber Sinoviyal Kist: Olgu Sunumu

M. Akif Sönmez, Ergün Karavelioğlu , Olcay Eser - Sayfa No: 62-66

13.  Tc-99m MIBI Miyokard Perfüzyon Sintigrafisinde Rastlantısal Olarak Tespit Edilen Timoma

Seyhan Karaçavuş, Uğur Yıldırım, Aylin Okur, Yavuz Selim İntepe, Gülaçan Tekin  - Sayfa No: 67-70

14.  Bikornuat Uterus ve Tekrarlayan Gebelik Kaybı Arasındaki İlişki: Olgu Sunumu

Mustafa Kara, Süreyya Öztürk - Sayfa No:71-74

15.  Lomber Diskopati Ayırıcı Tanısında Lomber Epidural Brusella Apsesi

Tugay Atalay, Halil Gök, Bahattin Çelik - Sayfa No: 75-78

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 676,832 Tekil Ziyaretçi