Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - MART Cilt: 5, Sayı: 1, Mart 2015

BOZOK TIP DERGİSİ - MART Cilt: 5, Sayı: 1, Mart 2015
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.Sistemik Arteryel Hipertansiyonu Olan Hastalarda Sol Ventrikül Doku Doppler Görüntüleme Değerleri İle Aortun Elastik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Hüseyin EDE, Güneş AKGÜN, Cegerhun POLAT

Sayfa No: 1-7 [ÖZET] - [PDF]

2.Bir Devlet Hastanesinde Bir Yıl İçinde Acil Şartlar Altında Ameliyat Edilen Kraniyal Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

Hakan AK, İsmail GÜLŞEN, Tugay ATALAY , İsmail DEMİR, Bahattin ÇELİK, Sadiye YOLCU

Sayfa No: 8-12  [ÖZET] - [PDF]

3.Pediatrik Şant Enfeksiyonları: 105 Olguluk Çift Merkezli Çalışma

İsmail GÜLŞEN, Hakan AK, Abdurrahman AYCAN, Tugay ATALAY, Enver SÖSUNCU, Mehmet Edip AKYOL, Fethullah KUYUMCU, Mehmet ARSLAN

Sayfa No: 13-17 [ÖZET] - [PDF]

4.Endometrial Kanser Saptanan Olgularda Operasyon Sonuçlarının Ve Bazı Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi

Gökhan AÇMAZ, Hüseyin AKSOY, Başak CINGILLIOĞLU, Yusuf MADENDAĞ, Ülkü AKSOY, Sezin ÖZYURT, Gülsüm UYSAL

Sayfa No: 18-24 [ÖZET] - [PDF]

5.Göğüs Hastalıkları Kliniğine Enfeksiyon Bulgularıyla Başvuran Hastaların C-Reaktif Protein, Sedimentasyon, Fibrinojen, Lökosit

Yavuz Selim İNTEPE, Mehmet BALCI, Ayşe Yeşim GÖÇMEN, Fatih ERKOÇ, Belgin ERKAN

Sayfa No: 25-31 [ÖZET] - [PDF]

6.İntrauterin Ölü Doğum Olgularında Önlenebilir Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Aykut ÖZCAN, Mehmet KALO, Ayşe Yeliz KOPUZ, Aycan KOPUZ, Volkan TURAN, Mehmet ÖZEREN

Sayfa No: 32-36 [ÖZET] - [PDF]

7.Fetal Hareketlerde Azalma Ön Tanısıyla Doğum Ünitesine Yatırılan Gebelerin Değerlendirilmesi

Ayla AKTULAY, Yaprak ENGİN ÜSTÜN, Necati HANÇERLİOĞULLARI, Özlem MORALOĞLU, Büşra DEMİR, Özlem YÖRÜK

Sayfa No: 37-40 [ÖZET] - [PDF]

8.Bolu İlindeki Testis Kanserli Hastaların Retrospektif Analizi

Uğur ÜYETÜRK, Ümmügül ÜYETÜRK, Ahmet METİN

Sayfa No: 41-46 [ÖZET] - [PDF]

9.Kütahya İlinde Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkında Bilgi, Tutum Ve Davranışları

Filiz ÖZYİĞİT, İnci ARIKAN

Sayfa No: 47-52 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME

10.Bilimsel Makale Yazımının Esasları

Bahadır KÜLAH, Belkız Berna KÜLAH

Sayfa No: 53-58 [ÖZET] - [PDF]

11.Miyokard Perfüzyon Sintigrafisinin Uygulanması Ve Kardiyolojide Kullanımı

Hüseyin EDE, Seyhan KARAÇAVUŞ, Ali Rıza ERBAY

Sayfa No: 59-65 [ÖZET] - [PDF]


 OLGU SUNUMU

12.Tükrük Bezinin Nadir Bir Tümörü: Dumb-Bell Pleomorfik Adenom

Mansur DOĞAN, Mustafa Fatih ERKOÇ, İsmail Önder UYSAL, Saim YÜCE, Mehtap DOĞAN, Şahende ELAGÖZ, Suphi MÜDERRİS

Sayfa No: 66-68 [ÖZET] - [PDF]

13.Prolabe Pedinküle Submukozal Myomada Tedavi Alternatifleri: İki Olgu Sunumu

Semra KAYATAŞ, Mustafa Eroğlu, Didar MAHMUTOĞLU, Ayşen Telce Boza, Sevcan Arzu ARINKAN, Murat APİ

Sayfa No:69-72 [ÖZET] - [PDF]

14.Bilateral Elastofıbroma Dorsı, Olgu Sunumu

Arzu TAŞDEMİR, Mithat FAZLIOĞLU, Hatice KARAMAN

Sayfa No: 73-76 [ÖZET] - [PDF]

15.İleri Derecede Skolyozlu Hastada Spinal Anestezi (Olgu Sunumu)

Mehtap OKYAY KARACA, Refiye Selin AYBAR, Zafer İsmail KARACA

Sayfa No: 77-80 [ÖZET] - [PDF]

16.Subdural Efüzyon Venöz Sinüs Trombozunun İşareti Olabilir

Sevtap ŞİMŞEK, Suzan ŞAYLISOY, Baki ADAPINAR

Sayfa No: 81-83 [ÖZET] - [PDF]

17.Kolşisin Ve Düşük Doz Steroid Kullanan Akut Romatizmal Kardit: Olgu Sunumu

Osman GÜVENÇ, Derya ARSLAN, Derya ÇİMEN, Bülent ORAN

Sayfa No: 84-87 [ÖZET] - [PDF]

18. Akut Karında Nadir Bir Neden: Primer İskelet Dışı Ewıng Sarkomu

Ertuğrul KARGI, Hakan UZUNOĞLU, Erhan SULAR, Selman ÇINAR, Remzi KURT, Oğuzhan BÜYÜKGEBİZ

Sayfa No: 88-90 [ÖZET] - [PDF]

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 746,301 Tekil Ziyaretçi