Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ004.2014.87-89

ASFALT ZİFTİNE BAĞLI GELİŞEN NON-SENDROMİK BAZAL HÜCRELİ KANSER: BİR OLGU SUNUMU

Non-syndromic Basal Cell Carcinoma Due to Asphalt Bitumen: A Case Report

Pınar ÖZUGUZ, Seval DOGRUK KAÇAR, Vildan MANAV, İlyas ÖZARDALI

ÖZET
Bazal hücreli karsinom (BHK), en sık görülen deri kanseridir. Erkekler kadınlara göre biraz daha sık etkilenir. BHK etyopatogenezinde immün yetmezlik, iyonize radyasyon, sebase nevus, skar dokusu, genetik yatkınlık, açık göz ve saç rengine sahip olmak, arsenik ma- ruziyeti gibi predispozan faktörlerin yanında direkt olarak güneş maruziyeti suçlanmak- tadır. BHK genellikle tek lezyon şeklinde görülmekle beraber, özellikle de predispozan sendromlarla nadiren birden fazla lezyon oluşabilir. Öte yandan, çok sayıda lezyon oldu- ğunda nüks olması da nadirdir. Burada sendromik olmayan, risk faktörü olarak çocukluk döneminde saç çıkarması amacıyla kafa derisi için lokal olarak zift kullanan, birden fazla ve tekrarlayan BHK’li 67 yaşındaki bayan hastayı bildiriyoruz.

Anahtar kelimeler: Bazal hücre karsinom; Asfalt zifti; Kimyasal karsinojenler,

ABSTRACT

Basal cell carcinoma (BCC) is the most common form of skin cancer. Men are affected slightly more often than women. Ethiopathogenesis of BCC is directly related to sun exposure while genetic predisposition, immune deficiency, ionizing radiation, sebaceous nevus, scar tissue, light eyes and hair, history of exposure to arsenic are all considered as predisposing factors. Although BCC typically occurs as a single lesion, multiple lesions may rarely occur especially in predisposing syndromes. On the other hand, recurrences in multiple lesions are rare. Here we reported the patient 67 year-old female patient with non-syndromic multiple and recurrent BCC who as a risk factor previously used tar on to her scalp to provide hair regrowth in childhood.

Keywords: Basal cell carcinoma; Bitumen tar; Chemical carcinogenesis;

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,994 Tekil Ziyaretçi