Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ004.2014.83-86

BİLATERAL PNÖMOTORAKSIN EŞLİK ETTİĞİ TRAVMATİK PNÖMOMEDİASTİNUM: OLGU SUNUMU

Bilateral Pneumothorax Accompanying Traumatic Pneumomediastinum: Case Report

Burhan APİLİOĞULLARI, Murat KURU, Sami CERAN

Mediastende hava bulunması ‘’Pnömomediastinum’’ olarak tanımlanmaktadır. Şiddetli künt toraks travmalarından sonra % 10 oranında pnömomediastinum görüldüğü bildi- rilmiştir. Bu tablo kendiliğinden oluşabileceği gibi, travmatik olarak da oluşabilmektedir. Kendiliğinden oluşan ve spontan pnömomediastinum olarak da ifade edilen şekli, ge- nellikle genç erkeklerde ve nadir görülür. Travmatik pnömomediastinum ise, genellikle toraks travmaları ve servikal travmalar sonucunda herkesde görülebilmektedir. Kliniği değişkenlik gösteren pnömomediastinumun tanısında göğüs ağrısı, nefes darlığı ve sub- kutan amfizem semptomlarının üçünün olması önemlidir.
Biz toraks travması neticesinde bilateral pnömotoraksın eşlik ettiği pnömomediastinum- lu bir hasta sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Pnömotoraks; Pnömomediastinum; Travma


ABSTRACT

Presence of air in the mediastinum is called ‘Pneumomediastinum’. It was reported that pneumomediastinum occurs at a rate of 10% as a result of severe blunt thoracic trauma. This may present either spontaneously or traumatic. The one which occurs spontaneously , also known as spontaneous pneumomediastinum, is rare and usually prefers young males. However, traumatic pneumomediastinum may occur in both genders after thoracic and cervical trauma. Pneumomediastinum has variable clinical findings and it is important for the diagnosis to document all of the following three components: chest pain, dyspnea and subcutaneous emphysema.
We present a patient with pneumomediastinum accompanied by bilateral pneumothorax as a result of chest trauma.

Keywords: Pneumothorax; Pneumomediastinum; Trauma

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,984 Tekil Ziyaretçi