Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ004.2014.80-82

VAGİNAL HİSTEREKTOMİ SONRASI GELİŞEN MİKSİYON ZORLUĞUNUN YÖNETİMİ

Management of Voiding Difficulty After Vaginal Hysterectomy.

Levent SEÇKİN, Mustafa KARA, Emel KIYAK ÇAĞLAYAN

ÖZET
Ürojinekolojik operasyonlar sonrasında miksiyon güçlüğü sık karşılaşılsa da uygun tedavi yaklaşımı ile aşılabilen bir durumdur. Biz bu sunuda vaginal histerektomi ve Kelly plikas- yonu yaptığımız bir vakada karşılaştığımız miksiyon güçlüğü nedeniyle, operasyon sonra- sı işeme güçlüğü olgularında tedavi yaklaşımlarını tartışmak istedik.

Anahtar kelimeler: Üriner inkontinans; Vaginal histerektomi; Üretral karünkül; İşeme güçlüğü

ABSTRACT

Voiding dysfunction is one of the most frequent complaints encountered following urogynecological operations. The problem can be solved easily by proper treatment. In this presentation we want to discuss the treatment options of postoperative voiding dysfunction.

Keywords: Uriner incontinence; Vaginal hysterectomy; Urethral caruncule; Voiding dysfunction

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,973 Tekil Ziyaretçi