Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - AĞUSTOS Cilt: 2, Sayı: 2, Ağustos 2012

BOZOK TIP DERGİSİ - AĞUSTOS Cilt: 2, Sayı: 2, Ağustos 2012 (Tam Metni)

ORJİNAL ÇALIŞMA

 

1. Türkiye’de Tularemi Haritası Değişiyor: Eskişehir’de Tularemi

Melek Kezban Gürbüz, Mehmet Akif Abakay, Ercan Kaya, Erkan Özüdoğru, Hamdi Çaklı, Armağan İncesulu Sayfa No: 1 – 6

 

2. 2009-2011 Yılları Arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Servisinde Takip Edilen Konjenital Anomalili Bebeklerin Değerlendirilmesi

Meltem Uğraş, Tolga Şen, Ali Aksoy, Faruk Alpay Sayfa No: 7 – 11

 

3. Düşük Doz Oksitosin Protokolü İle Doğum İndüksiyonunun Sonuçları

Turhan Aran, Mehmet A. Osmanağaoğlu, Mustafa Şahin, Hasan Bozkaya Sayfa No: 12 – 17

 

4. Ağrı Devlet Hastanesi’nde 2006-2009 Yıllarında Saptanan İntestinal Parazit Prevalans ve Dağılımı

Hayati Güneş, Mustafa Doğan Sayfa No: 18 – 22

 

5. Bir Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulama Programı: Erzurum İl Merkezinde Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri

Ayfer Tezel, Hava Özkan, Ayşe Parlak Sayfa No: 23 – 28

 

6. Osteoartriti Olan Bireylerin Ağrı Durumlarının Değerlendirilmesi

Sibel Kiper, Nazan Kılıç Akça Sayfa No: 29 – 38

  

DERLEME

7. Prostat Kanserinde Fokal Tedaviler

Serkan Altınova, M. Fuat Özcan, A. Tunç Özdemir, A. Fuat Atmaca Sayfa No: 39 – 44

  

8. Dermatolojik Hastalıklarda Bir Hücresel İmmunite Belirteci Olarak Adenozin Deaminaz

Kemal Özyurt, Halit Baykan, Emine Çölgeçen Sayfa No: 45 – 52

 

OLGU SUNUMU

9. Paratestiküler Liposarkomlar: Olgu Sunumu

A. Tunç Özdemir, M. Fuat Özcan, Serkan Altınova, Mesut Gürdal Sayfa No: 53 – 56

  

10. Granulosa Hücreli Tümör Olgusunun Laparoskopik Evrelemesi

Hakan Nazik, Murat Apil, Serkan Ahmet Kale, Meltem Aksu Sayfa No: 57 – 60

 

11. Meme Fibroadenolipoma(Hamartom): Olgu Sunumu

Aylin Okur, Kasım Çağlayan, Nilsen Yıldırım, Emel Kıyak Çağlayan , Serap Doğan Sayfa No: 61 – 64

  

12. Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Testis Tümörü

Özlem Özer Çakır, Serhat Sayın, Gökhan Güngör, Hüseyin Ataseven, Ali Demir Sayfa No: 65 – 67

 

13. Agresif Seyirli Primer Mediastinel Liposarkom: Olgu Sunumu

Bayram Altuntaş, Aslıhan Duman, Erdal Yekeler, Hakkı Ulutaş, Özkan Çinici, Zeynep Paçin Türktarhan, Erkan Kaba, Mahmut Subaş, Sayfa No: 68 – 70

14. Sol Üst Kadranda Ağrı: Splenik İnfarkt?

Hakan Balbaloğlu, Önder Sahna, Kasım Çağlayan Sayfa No: 71 – 74

 

15. Nadir Bir Olgu Olarak Saçlı Deride Agresif Pilomatriksoma

Aybala Ağaç Ay, Haluk Ulucanlar, Suat Kutun, Abdullah Demir, Abdullah Çetin Sayfa No: 75 – 78

 

16. Ganglion Kistinin Neden Olduğu Guyon Kanalı Unlar Nöropatisi: Olgu Sunumu

Burak Ethemoğlu, Turgut Akgül, Cenk Melikoğlu Sayfa No: 79 – 82

17. Nadir Bir Göğüs Duvarı Tümörü: Sternal Desmoid Tümör

Kerim Tülüce, Buğra C. Sezen, A. İrfan Taştepe Sayfa No: 83 – 86

18. Nadir Bir İnterstisyel Akciğer Hastalığı: Pulmoner Lenfanjiyoleiomyomatozis

Kerim Tülüce, Muhammed Sayan, A. İrfan Taştepe Sayfa No: 87 – 89

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 676,831 Tekil Ziyaretçi