Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ004.2014.69-71

GÖĞÜS DUVARINDA SAPTANAN İNTRAMÜSKÜLER HEMANJİOM: OLGU SUNUMU

Intramuscular Hemangıoma of the Chest Wall: Case Report

Murat SARIÇAM, Serkan KAYA, Bayram METİN, Emre ÖZKAN, Mustafa Fatih ERKOÇ

ÖZET
İntramüsküler hemanjiomlar nadir görülen ve esas olarak ekstremite kaslarında sapta- nan selim tümörlerdir. Ağrı şikayeti veya aşırı büyümeye neden olmadıkları durumlarda tanı konulması için geçen süre oldukça uzun olmaktadır. Kliniğimize sol yan göğüs du- varında yavaş büyüme gösteren lezyonu nedeniyle başvuran 23 yaşında bir erkek hasta olgusu sunmaktayız. Manyetik rezonans görüntülemesi sol latissimus dorsi kası içinde 10x5x4 cm. boyutlarında vasküler bir kitle olduğunu raporladı. Çevre dokulardan güvenli sınırlar dahilinde eksiksiz tümör rezeksiyonu uyguladık ve histopatolojik inceleme kaver- nöz tip intramüsküler hemanjiom olduğunu gösterdi. Hastada ameliyat sonrasındaki 1 yılda nüks saptanmadı.

Anahtar kelimeler: Hemanjiom, Göğüs kafesi, Tanı

ABSTRACT

Intramuscular hemangiomas are rare benign tumors and are mainly affecting the extremity muscles. If they do not cause pain or excessive, the diagnosis may require quite a long time. We present a 23 year old male patient who was admitted to our clinic with a slowly enlarging lession in the left lateral chest wall. Magnetic resonance imaging reported a vascular mass measuring 10x5x4 cm. in the left latissimus dorsi muscle. We performed a complete resection of the tumor with safe margins of the surrounding tissue and the histopathologic examination demonstrated an intramuscular hemangioma of the cavernous type. The patient has been free of recurrence for 1 year after surgery.

Keywords: Hemangioma; Chest wall; Diagnosis

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,975 Tekil Ziyaretçi