Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ004.2014.66-68

ERİŞKİN HASTADA KİSTİK HİGROMA: OLGU SUNUMU

Cyctic Hygroma in an Adult: Case Report

Bayram METİN, Serkan KAYA, Murat SARIÇAM, Emre ÖZKAN, Halil TÖZÜM, Bediha AYGÜN, İzzet Özgür ÖZLÜK

ÖZET
Kistik higroma, genellikle boyun arka veya yan bölümünde yer alan, lenfatik sistemden kaynaklanan bir anomalidir. Bu lezyonlar çoğunlukla infantlarda ya da iki yaşından küçük bebeklerde bulunmaktadır. Erişkin yaşlarda çok nadir görülürler ve literatürde 100’den az erişkin lenfanjioma vakası bildirilmiştir. Burada; 60 yaşında, sağ klavikulanın postero- runa uzanım gösteren ve iki defa aspire edilerek boşaltılmasına rağmen nüks eden bir kistik higromalı olguyu sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Higroma; Erişkin; Cerrahi tedavi

ABSTRACT

Cystic hygroma is an anomaly which is usually located on lateral or back side of neck and originated from lymphatic system. These lesions are mostly detected in infants or children younger than two years of age. Occurence in adults is so uncommon and fewer than 100 cases of adult lymphangioma have been reported in the literature. Here; we present a 60 years old patient whose cystic hygroma was exended to the posterior of the right clavicle and relapsed despite the drainage by aspiration twice.

Keywords: Hygroma; Adult; Operative therapy.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,968 Tekil Ziyaretçi