Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ004.2014.63-65

KEMOTERAPİYE BAĞLI KUSMADA TAMAMLAYICI TIP

Complementary Medicine  in Chemotherapy Induced Vomiting

Sevinç  KUTLUTÜRKAN1, Tuğba KARATAŞ1

ÖZET
Günümüzde tamamlayıcı tedavi yöntemleri her noktada kullanılmakta ve yararlarının oldukça fazla olduğuna ilişkin görüşler yer almaktadır. Özellikle kemoterapi alan kanser hastaları tedavinin yan etkilerini önlemeye yönelik olarak bu yöntemleri kullanmakta- dırlar.
Kemoterapinin ciddi yan etkilerinden biri de kusmadır. Bu makalede, kanser hastalarına bakım veren hemşireleri yönlendirmek amacıyla, bulantı-kusma için sıklıkla kullanılan tamamlayıcı tedavi yöntemleri anlatılmıştır.

Anahtar kelimeler: Bulantı, kusma; Hemşirelik; Tamamlayıcı tedaviler.

ABSTRACT

Complementary Medicine methods are used widely and it is known that this methods have quite a lot benefits. Especially, cancer patients receiving chemotherapy use these methods for the side effects of the treatment.
One of the serious side effects of chemotherapy is nausea and vomiting. In this article, complementary therapies which are frequently used for nausea and vomiting have been described to guide nurses’ caring for cancer patients.

Keywords: Nausea vomiting; Nursing; Complementary therapies.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 530,670 Tekil Ziyaretçi