Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - NİSAN AYI Cilt 02, Sayı 01, 2012

ORJİNAL ÇALIŞMA

1. Türkiye'deki İlköğretim Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Araştırılması

Ayfer Tezel, Ayşe Gürol, Hava Özkan / Sayfa No: 1-9

2. Telenjiektazi ve Retiküler Venlerin Tedavisinde Skleroterapi

Sedat Özcan, Dilşad Amanvermez Şenarslan / Sayfa No: 11-16

3. Üst Ekstremite Arterlerinin Yararlanmalarında Cerrahi Deneyimler: 52 Vakanın Retrospektif Değerlendirilmesi

Sedat Özcan, Buğra Destan / Sayfa No: 17-20

4. Varis Hastalarında Total Stripping Sonrası Safen Sinir Hasarının İncelenmesi

Sedat Özcan, Buğra Destan / Sayfa No: 21-24

DERLEME

5. Konjenital Hipotiroidi

Öznur Küçük / Sayfa No: 25-29

6. Kulak Burun Boğaz Alanında Biyofilm

Mahmut Özkırış, Zeliha Kapusuz, Levent Saydam / Sayfa No: 31-34

7. Nazal Polipler

Zeliha Kapusuz, Mahmut Özkırış, Öner Sakallıoğlu, Levent Saydam / Sayfa No: 35-41

OLGU SUNUMU

8. İzotretinoin Sırasında Ani İşetme Kaybı Gelişen Hastada Hiperbarik Oksijen Tedavisine Yanıt

Erkan Kahraman, Armağan İncesulu, Süleyman Metin, Mehmet Sırmalı / Sayfa No: 43-47

9. Prostetik Mitral Kapaklı Hastada Warfarin Kullanımının Neden Olduğu Hemorajik Ovarian Kist Rüptürü

Gülaçan Tekin, Dilşad Amanvermez Şenarslan, Emel Kıyak Çağlayan, Yusuf Kenan Tekin / Sayfa No: 49-51

10. Prenatal 47 XYY Sendromu ve Ventrikülomegali Birlikteliği: Vaka Sunumu

Mustafa Kara / Sayfa No: 53-56

11. Olgu Sunumu: Okronotik Kalça Artropatisinde Total Kalça Artroplastisi Uygulaması

Ali Aydoğdu, Hakan Çiçek, Kasım Kılıçarslan, Tansel Mutlu, Murat Ergün / Sayfa No: 57-61

12. Erişkin Hastada Asemptomatik Cor Triatriatum Olgusu

Gülaçan Tekin, Dilşad Amanvermez Şenarslan, Yusuf Kenan Tekin, Ömer Şenarslan, Ali Rıza Erbay / Sayfa No: 63-66

13. İnfantil Hipofosfatazya Tanısı Alan İki Kardeş Olgu Sunumu

Nesibe Akyürek, Mehmet Emre Atabek, Beray Selver Eklioğlu / Sayfa No: 67-70

14. Septooptik Displazi: Olgu Sunumu

Nesibe Akyürek, Mehmet Emre Atabek, Beray Selver Eklioğlu / Sayfa No: 71-74

15. Servikal Lenf Düğümlerine Metastaz Yapan Warthin Tümörü Benzeri Papiller Tiroid Karsinomu: Olgu Sunumu

Nuray Başsüllü, İlknur Türkmen, Yusuf Bükey, M. Hakan Tekelioğlu, Işın Doğan Ekici, Gülen Bülbül Doğusoy / Sayfa No: 75-78

16. Kolonik Lipomun Neden Olduğu İntussussepsiyon ve Perforasyon: Olgu Sunumu

Mesut Sipahi, Turgay Şimşek, Zafer Cantürk / Sayfa No: 79-82

17. Üst Ekstremite Herediter Anjiyoödemi:Olgu Sunumu

Yalçın Erdoğan, Murat Korkmaz, Emine Çölgeçen, İlhan Günaydın / Sayfa No: 83-85

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 766,453 Tekil Ziyaretçi