Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK Cilt: 4, Sayı: 3, Aralık 2014

BOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK Cilt: 4, Sayı: 3, Aralık 2014
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.Romatoid Artritte Hastalık Aktivite Skorları İle Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındakı İlişki

Mehmet UÇAR, Ümit SARP, Seyhan KARAÇAVUŞ, Elif BÖREKÇİ, Ömer NAS, Lütfü AKYOL, Özlem BALBALOĞLU

Sayfa No: 1-6 [ÖZET] - [PDF]

2.Cerrahi Uygulanan Torakolomber Vertebra Kırıklarında Klinik Ve Radyolojik Sonuçların Karşılaştırılması

H. Çağdaş BASAT, Tarık YAZAR 

Sayfa No: 7-13  [ÖZET] - [PDF]

3.Medüller Tiroid Karsinomalı Hastaların Takibinde Fdg Pet

Ebuzer KALENDER, Hasan Deniz DEMİR, Umut ELBOĞA, Hüseyin KARAOĞLAN, Ertan ŞAHİN, Y. Zeki ÇELEN

Sayfa No: 14-18 [ÖZET] - [PDF]

4.Kataraktı Olan Yüksek Miyopili Hastalarda Komplikasyonsuz Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonuçlarımız

Çiğdem HARMANCI

Sayfa No: 19-23 [ÖZET] - [PDF]

5.Bel Ağrısı Şikâyeti Ve Geçişsel Lumbosakral Vertebra Anomalisi İlişkisi

Mustafa Fatih ERKOÇ, Özlem BALBALOĞLU, Murat KORKMAZ, Halil İbrahim SERİN

Sayfa No: 24-28 [ÖZET] - [PDF]

6.Akut Apandisit Tanısında Bilgisayarlı Tomografinin Yeri

Bahadır CELEP, Ahmet BAL, Mustafa ÖZSOY, Ziya Taner ÖZKEÇECİ, Kamil TUNAY, Ogün ERŞEN, Yüksel ARIKAN

Sayfa No: 29-33 [ÖZET] - [PDF]

7.Diyabetik Olmayan Bireylerde İnsülin Direnci Mikroalbüminüri İlişkisi

Ahmet AHSEN, Memnune Sena ULU, Akif ACAY, Alper ELBİR, Şeref YÜKSEL

Sayfa No: 34-40 [ÖZET] - [PDF]

8.Preterm Eylem Tedavisinde Nifedipin’in Etkinliği

Hakan Cevdet BAŞER, Özhan ÖZDEMİR, Niyazi KILIÇ, Fadime DEMİRCAN, Fırat EKMEZ, Oğuz YÜCEL 

Sayfa No: 41-47 [ÖZET] - [PDF]

9.Yoğun Bakım Hemşirelerinin Tükenmişlik Düzeyleri İle Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sibel ŞENTÜRK

Sayfa No: 48-56 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME

10.Yenidoğanda İşitmenin Gelişimi Ve İşitme Tarama Testleri

Serdar BEKEN, Esra ÖNAL, Yusuf KEMALOĞLU

Sayfa No: 57-62 [ÖZET] - [PDF]

11.Kemoterapiye Bağlı Kusmada Tamamlayıcı Tıp

Sevinç  KUTLUTÜRKAN, Tuğba KARATAŞ

Sayfa No: 63-65 [ÖZET] - [PDF]


 OLGU SUNUMU

12.Erişkin Hastada Kistik Higroma: Olgu Sunumu

Bayram METİN, Serkan KAYA, Murat SARIÇAM, Emre ÖZKAN, Halil TÖZÜM, Bediha AYGÜN, İzzet Özgür ÖZLÜK 

Sayfa No: 66-68 [ÖZET] - [PDF]

13.Göğüs Duvarında Saptanan İntramüsküler Hemanjiom: Olgu Sunumu

Murat SARIÇAM, Serkan KAYA, Bayram METİN, Emre ÖZKAN, Mustafa Fatih ERKOÇ

Sayfa No:69-71 [ÖZET] - [PDF]

14.Tanı Amaçlı Uygulanan İyot-131 İle Ablate Olan Ektopik Tiroid Dokusu: Olgu Sunumu

Celil Alper USLUOĞULLARI, Fevzi BALKAN, Elif ÖZDEMİR, Nilüfer POYRAZ, Fatma SAĞLAM, Şahin DOĞANAY, Reyhan ERSOY, Bekir ÇAKIR

Sayfa No: 72-75 [ÖZET] - [PDF]

15.Olgu Sunumu: Safra Kesesi Skuamöz Hücreli Karsinomu

Ethem ZOBACI, Musa ZORLU, Faruk COŞKUN, Ahmet Çınar YASTI 

Sayfa No: 76-79 [ÖZET] - [PDF]

16.Vaginal Histerektomi Sonrası Gelişen Miksiyon Zorluğunun Yönetimi

Levent SEÇKİN, Mustafa KARA, Emel KIYAK ÇAĞLAYAN 

Sayfa No: 80-82 [ÖZET] - [PDF]

17.Bilateral Pnömotoraksın Eşlik Ettiği Travmatik Pnömomediastinum: Olgu Sunumu

Burhan APİLİOĞULLARI, Murat KURU, Sami CERAN 

Sayfa No: 83-86 [ÖZET] - [PDF]

18. Asfalt Ziftine Bağlı Gelişen Non-Sendromik Bazal Hücreli Kanser: Bir Olgu Sunumu

Pınar ÖZUGUZ, Seval DOGRUK KAÇAR, Vildan MANAV, İlyas ÖZARDALI

Sayfa No: 87-89 [ÖZET] - [PDF]

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 766,474 Tekil Ziyaretçi