Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK AYI Cilt 1, Sayı 3, 2011

BOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK AYI Cilt 1, Sayı 3, 2011 (Tam Metni)

ORJİNAL ÇALIŞMA

1. Tip 2 Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Üç Farklı Formülle Hesaplanan Glomeruler Filtrasyon Hızının Karşılaştırılması

Gülfer Öztürk, Rana Sırmalı, Zeynep Giniş, Ali Yalçındağ, Namık Delibaş / Sayfa No: 1-6

2. Sağlık Çalışanlarının Karşılaştıkları İş Kazaları Ve Eğitimin İş Kazalarını Azaltma Durumuna Etkisi

Ayşe Uçak, Sibel Kiper, Hamit Selim Karabekir / Sayfa No: 7-15

3. Dehidroepiandrosteron’un Kötü Over Yanıtlı Hastalardaki İnvitro Fertilizasyon İntrastoplazmik Sperm İnjeksiyonu Sonuçları Üzerine Olan Etkisi

Mustafa Kara, Nurettin Türktekin, Turgut Aydın / Sayfa No: 17-21

4. Hastanemizde Son 1 Yıl İçinde Açılan Hemodializ Amaçlı Arteriovenöz Fistüllerin Retrospektif Analizi

Sedat Özcan, Buğra Destan / Sayfa No: 23-28

DERLEME

5. Dünyada ve Türkiye de Aile Hekimliğinin Gelişim Süreci

Engin Burak, İrep Karataş / Sayfa No: 29-33

6. Annelik Davranışını Öğrenme Süreci ve Hemşirelik Desteği

Hava Özkan, Sevinç Polat / Sayfa No: 35-39

OLGU SUNUMU

7. Proteus Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Adnan Görgülü, Yıldız Gürsel, Menekşe Yeşiltepe, Süleyman Pişkin / Sayfa No: 41-45

8. Nadir Yumuşak Doku Tümörü; Dermatofibrosarkom Protuberans: Olgu Sunumu

Mehmet Tokaç, Derya Balcı Köroğlu, Ahmet Volkan YILDIRIM, Atatürker Arıkök, Mehmet Sırmalı / Sayfa No: 47-50

9. Fetal Ekokardiyografi İle Tanı Konulan Hipoplastik Sol Kalp Sendurumu Olgu Sunumu

Emel Kıyak Çağlayan, Dilşat Amanvermez Şenarslan, Öznur Küçük, Gülaçan Tekin, / Sayfa No: 51-54

10. Üst Ekstremitenin Primer Venöz Anevrizması

Sedat Özcan, Buğra Destan / Sayfa No: 55-58

11. Laparoskopik Cerrahi Sonrası Gelişen Plevral Ampiyem Olgusunun Tedavisi

Erkan Akar / Sayfa No: 59-62

DÜZELTME

Nilsen Yıldırım Erdoğan / Sayfa No: 63

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 676,817 Tekil Ziyaretçi