Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - MART Cilt: 12, Sayı: 1, MART 2022

BOZOK TIP DERGİSİ - MART Cilt: 12, Sayı: 1, MART 2022
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.ASSESSMENT of X RAY GRAPHIES TOGETHER in THE DIAGNOSIS of THE TRANSITIONAL VERTEBRAE

Özlem GÜNGÖR, , Cansu ÖZTURK, Selma UYSAL RAMADAN, Turay CESUR

Sayfa No: 1-5 [ÖZET] - [PDF]

2.TOKSİK NODÜLER GUATR HASTALARINDA TİROİD NODÜLÜNÜN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN RADYOAKTİF İYOT TEDAVİSİ SONUÇLARINA ETKİSİ

Deniz SÖYLEMEZ, Ozan KANDEMIR, Levent AKCA, Taner ERSELCAN

Sayfa No: 6-10  [ÖZET] - [PDF]

3. KONYA İLİNDE 2016-2019 YILLARI ARASINDA NO2 KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN MORTALİTEYE ETKİSİNİN AİRQ+ YAZILIMI ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK, Mehmet UYAR, Mustafa ÖZTÜRK

Sayfa No: 11-16 [ÖZET] - [PDF]

4.ÇOCUKLUK ÇAĞI PRİMER VE SEKONDER BAŞ AĞRILARINDA TANI VE AYIRICI TANI ÖZELLİKLERİNİN YAPILANDIRILMIŞ ÖYKÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Hülya İNCE

Sayfa No: 17-25 [ÖZET] - [PDF]


OLGU SUNUMU


5.FASCİOLA HEPATİCAYA BAĞLI GELİŞEN AKUT KOLANJİT: ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİYOPANKREATOGRAFİDE SÜRPRİZ TANI

Zeynep AYDIN, Tolga DÜZENLİ, Hüseyin KÖSEOĞLU

Sayfa No:26-29 [ÖZET] - [PDF]© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 746,289 Tekil Ziyaretçi